• TOIMIALAT

  • Yhdyskunta- ja infrarakentaminen
Keski Rakentaminen vesivoima

Vesihuollon Rakentaminen

Toimimme seuraavilla vesihuoltorakentamisen aloilla:

  • • Vedenjakelu.
  • • Viemäriverkostot.
  • • Kokoojaviemärit.
  • • Jätevedenpuhdistamot.
Padon rakentamisen

Sekä veden laatuun että määrään kohdistuu jatkuvasti kasvavia vaatimuksia. Vaatimusten täyttäminen edellyttää maantieteellisten erojen tasaamista ja veden säilytysmahdollisuuksien parantamista, jotta vesivaroja voidaan hyödyntää paremmin ja kaikille voidaan toimittaa riittävän laadukasta vettä. Coyde toteuttaa kaikki veden virtauksen hallintaan liittyvät työt, joilla lievennetään muun muassa tulvien aiheuttamia haittoja. Rakennamme pohja- ja pintavesien hyödyntämisjärjestelmiä, kotitalouksien ja teollisuuden vedenjakelu- ja jätevedenpuhdistusjärjestelmiä, kastelujärjestelmiä sekä palautus- ja kierrätysjärjestelmiä.

Coydella on kokemusta patojen, tunnelien ja kaivojen, putkistojen ja kanavien sekä vedenkäsittely- ja puhdistuslaitosten rakentamisesta. Lisäksi suojaamme ja kunnostamme vesiuomia ja rantoja ympäristöä kunnioittaen ja tiukkoja laatukriteerejä noudattaen.

  • JätevedenpuhdistamoJätevedenpuhdistamo
  • ViemäritViemärit
  • KanavointiKanavointi
Jätä kommentti

Coyde pystyy nyt varmentamaan ja
kokoamaan Vestan ja Siemens laitteistot!

vestas
siemens